محصولات

پرتال پرسنلی ( پرسنل، مدیران، ادمین ) Fiori

local_play

اپلیکیشن مشاهده فیش حقوقی

wallet_giftcard

اپلیکیشن مشاهده چارت سازمانی

camera

اپلیکیشن استعلام قرارداد پرسنلی

wallet_giftcard

اپلیکیشن درخواست جابه جایي، ارتقاء و جذب نیرو

trending_up

اپلیکیشن ارزیابی دوره های اموزشی

camera

اپلیکیشن رزرو اتاق کنفرانس

phone_iphone

اپلیکیشن صدای پرسنل (شکایات، انتقادات، پیشنهادات)

local_play

اپلیکیشن درخواست کالا

trending_up

اپلیکیشن تاییدات فراموشی کارت ورود و خروج

phone_iphone

میزکار مدیر (گزارشات، تاییدات و ارزیابی پرسنل زیر مجموعه)

local_play

اپلیکیشن امضای قرارداد پرسنلی

camera

اپلیکیشن مدیریت ارزیابی های پرسنلی

verified_user

اپلیکیشن برنامه ریزی شیفت پرسنل

people

اپلیکیشن مشاهده و ویرایش اطلاعات پرسنلی

polymer

اپلیکیشن مشاهده آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اطلاعیه های سازمانی

wallet_giftcard

اپلیکیشن درخواست وجه

trending_up

اپلیکیشن تردد من

polymer

اپلیکیشن تاییدات مرخصی، ماموریت و مجوز اضافه کاری

people

اپلیکیشن درخواست ها و تاییدات پرسنلی ( درخواست وام، مساعده، گواهی کسر از حقوق، اشتغال به کار؛ معرفی نامه، تسویه و …)

camera

اپلیکیشن تشریفات

trending_up

اپلیکیشن نیازسنجی آموزشی و درخواست دوره های آموزشی

wallet_giftcard

اپلیکیشن مدیریت اضافه کاری و کارانه پرسنلی

local_play

اپلیکیشن مشاهده حکم های کارگزینی

trending_up

اپلیکیشن صندوق وارده

فهرست