حوزه منابع انسانی

شرکت رابین ویستا به عنوان اولین ارایه دهنده تخصصی منابع انسانی در ایران دارای باتجربه ترین و متخصص ترین مشاوران در این حوزه است. این شرکت با مشارکت در پیاده سازی SAP HCM در اکثر پروژه های اجرا شده یا در حال پیاده سازی، آمادگی پیاده سازی حرفه ای و در کمترین زمان ممکن و همزمان ارایه خدمات مشاوره حوزه منابع انسانی می باشد. ماژول های حوزه منابع انسانی در SAP HCM به شکل زیر دسته بندی می گردند:
• مدیریت اطلاعات پرسنلی ( Personnel Administration)
• مدیریت چارت سازمانی (Organizational Management)
• مدیریت کارکرد (Time Management)
• حقوق و دستمزد ( Payroll & Benefits)
• مدیریت آموزش (Training and Event Management)
• مدیریت جذب (Management Recruitment )
• مدیریت توسعه نیروی انسانی (Development Personnel )
• مدیریت سفر (Travel Management)
• MSS (Manager Self-Service)
• ESS (Employee Self-Service)

رابین ویستا سیستم

مدیریت اطلاعات پرسنلی (PA)

رابین ویستا سیستم

مدیریت چارت سازمانی (OM)

رابین ویستا سیستم

مدیریت کارکرد و حقوق و دستمزد(TM & PY)

رابین ویستا سیستم

مدیریت آموزش (PE)

رابین ویستا سیستم

مدیریت جذب (RC)

رابین ویستا سیستم

مدیریت توسعه نیروی انسانی (PD)

رابین ویستا سیستم

مدیریت سفر (ماموریت ها)

– برنامه ریزی ماموریت (هتل، بلیط و ..)
– مدیریت هزینه های ماموریت
– یکپارچگی با مازول حقوق و دستمزد و حسابداری SAP

پرتال سازمانی (ESS & MSS)

جهت مشاهده محصولات متنوع ما در این حوزه به صفحه ” محصولات ما” مراجعه بفرمایید.

آنچه شما را از انتخاب ما به وجد می آورد ..

رابین ویستا سیستم

دستاورد های شما از پیاده سازی SAP HCM و همکاری با ما …

رابین ویستا سیستم
فهرست