توسعه

شرکت رابین ویستا سیستم با داشتن مشاوران برجسته حوزه توسعه و فیوری SAP (ِDevelopment & Fiori) ، آمادگی ارایه خدمات تخصصی در این حوزه می باشد. در ذیل به خدمات ارایه شده در این حوزه اشاره می گردد:
• ارایه خدمات توسعه سیستم در تمامی ماژول های SAP
• راه اندازی و تحویل اپلیکیشن های فیوری استاندارد SAP
• راه اندازی اپلیکیشن های Custom دقیقا مطابق با نیاز سازمان
• راه اندازی Workflow Engine مطابق با گردش کاری های مورد نیاز سازمان
• اتصال SAP از طریق API به سایر سیستم های جانبی سازمان
• طراحی اپلیکیشن های Android مورد نیاز سازمان با یکپارچگی با SAP و یا سایر سیستم ها

جهت مشاهده برخی از محصولات تولید شده به صفحه ” محصولات ما ” مراجعه بفرمایید.

فهرست