لایو SAP HCM شرکت های خدمات دنیای ماموت؛ مهرسا فرتاک شیمی، شتاب کارا تکنولوژی و رامان خودرو

از فروردین امسال ماژول های منابع انسانی این شرکت ها از جمله استفاده از پرتال فیوری، چارت سازمانی، امور پرسنلی؛ مدیریت کارکرد و حقوق و دستمزد عملیاتی گردید.

فهرست