اپلیکیشن مشاهده و ویرایش اطلاعات پرسنلی

دسترسی راحت جهت به روزرسانی ، تکمیل و تغییر اطلاعات پرسنلی و هم چنین مستندات مربوطه برای پرسنل در این اپلیکیشن فراهم شده است. در این اپلیکیشن اطلاعات پرسنلی از جمله آدرس، اطلاعات تماس، سرویس و مستندات پرسنلی در صورت تغییر توسط پرسنل ارسال می گردد.

rabin vista system
فهرست