اپلیکیشن مشاهده حکم های کارگزینی
rabin vista system

لیست کلیه احکام پرسنل و نمایش آن لاین آن جهت رویت و پرینت برای دسترسی راحت پرسنل به احکام خود در این اپلیکیشن فراهم می باشد. نمونه ای از فرم حکم طبق تمپلیت داخلی فروشگاه های زنجیره ای رفاه در زیر قابل مشاهده است.

rabin vista system
فهرست