اپلیکیشن تردد من
rabin vista system

ثبت فراموشی کارت ورود یا خروج و هم چنین مشاهده گزارش کارکرد ماهانه و هفتگی توسط پرسنل در اپلیکیشن تردد امکان پذیر است.
نمونه گزارش کارکرد روزانه :

rabin vista system
فهرست